Rejestracja jako rezydenta Parku Wysokich Technologii

Rejestracja jako rezydenta Parku Wysokich Technologii

Ostatnio w związku z uchwałą Prezydenta Republiki Białorusi "O rozwoju przemysłu programistycznego” coraz większą uwagę wśród zarówno bałoruskich, jak i zagranicznych organizacji przyciąga Park Wysokich Technologii. Z wiadomości wiemy, że nieustannie zwiększa się ilość rezydentów PWT.

Więc co przemawia za PWT? Co w nim przyciąga?

- zgodnie z dekretem Prezydenta rezydent PWT ma szereg istotnych przewag w gospodarowaniu w porównaniu z innymi podmiotami gospodarczymi, które takiego statusu nie mają. Na przykład, rezydenci PWT mogą bez pozwolenia Narodowego Banku RB otwierać konta walutowe i rublowe w bankach i innych organizacjach kredytowo-finansowych poza granicami Republiki Białorusi. Rezydent PWT nie powinien też starać się o zezwolenie wykorzystania w Republice Białorusi zagranicznej siły roboczej; pracownicy rezydenta PWT nie muszą zaś mieć specjalnych pozwoleń dla zatrudnienia w Republice Białorusi. Innymi słowy, rezydenci PWT mają więcej swobody w realizacji swojej działalności.

- rezydenci PWT są wspierani przez państwo i mają ulgi w płaceniu podatków, a mianowicie rezydenci PWT są zwolnieni od podatku od zysków (są wyjątki), od podatku VAT (od towarów i usług), praw własności (są wyjątki), zbiórek offshore w stosunku do nektórych obiektów, ustalono też pewne ulgi w odnoszeniu do podatku od ziemi, podatku od nieruchomości, obowiązkowych opłatach za ubezpieczenie. Zarobki pracowników oraz dochody jako dywidendy są opodatkowani według stawki 9% (ogólna stawka – 13%). Rezydenci PWT są zwolnieni z opłat celnych i podatku VAT wprowadzając do Republiki Białorusi urządzenia technologiczne oraz czężci zapasowe do nich w celu wykorzystania ich tylko i wylącznie na terenie Republiki Bałorusi dla realizacji projektów inwestycyjnych w granicach swojej sfery działalności; ustalono ulgi opłat dzierżawy przy określonych warunkach.

Rezydentami PWT mogą zostać tylko zerejestrowane w Republice Białorusi osoby prawne oraz przedsiębiorcy. W Parku Wysokich Technologii działa zasada eksterytorialności, czyli rejestracja w granicach Parku nie jest konieczna. Podmioty gospodarcze mogą znajdować się poza granicami Parku Wysokich Technologii. 

Żeby zostać rezydentem Parku Wysokich Technologii, trzeba prowadzić określony typ działalności, na przykład:

- analiza, projektowanie i oprogramowanie systemów informacyjnych;

- techniczna i/lub kryptograficzna obrona informacji, w tym stosowanie podpisu cyfrowego;

- projektowanie, tworzenie, realizacja i wdrażanie lub wykonanie poszczególnych etapów wdrażania, wsparcie, pilotowanie, stosowanie  środków programowych i/lub sprzętu i oprogramowania, zestawów sprzętu na podstawie i/lub z wykorzystanem technologii chmur obliczeniowych;

- projektowanie, kreacja, serwis, realizacja, użycie środków programowych i/lub sprzętu i oprogramowana na podstawie lub z wykorzystaniem rejestru bloków transakcji (blockchain), innych rozdysponowanych zdecentralizowanych systemów informacyjnych, w tym wykorzystujących środki kryptograficznej obrony informacji;

- projektowanie, serwis, wykorzystanie i realizacja systemów bezzałogowego kierowania środkami transportu;

- tworzenie, szkolenie sieci neuronowych oraz innych algorytmów w wyspecjalizowanych rozdziałach sztucznej inteligencji i realizacji wyników tej działalności;

- usługi, związane z tworzeniem i lokalizacją znaków cyfrowych (tokens) z wykorzystaniem sieci internetowej, w tym usługi promocji tokenów, doradcze i inne towarzyszące usługi;

- działalność operatora kryptogramów, operatory wymiany kryptowaluty, mining.

 Dla rejestracji jako rezydenta PWT wymagane są następne dokumenty:

1. Podanie z załączoną kopią statutu i świadectwa rejestracji państwowej;

2. Projekt biznesowy, który powinien sprostać pewnym wymaganiom, w tym ma zawierać dane o planowanych wynikach działalności finansowej i gospodarczej.

Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia decyzji o rejestracji (odmowie rejestracji). Ogólny termin podjęcia decyzji nie przekracza jednego miesiąca od dnia zlożenia dokumentów. Mogą być wyznaczone badania naukowo-techniczne.

Trzeba też wiedzieć o podstawach odmowy rejestracji:

1. Negatywny raport wyników badań dokumentów naukowo-technicznych, podanych przez wnioskodawcę.

2. Przyjęcie przez Radę Nadzorczą decyzji o braku wartości i znaczenia projektu biznesowego proponowanego dla realizacji jako rezydenta Parku Wysokich Technologii w zakresie nowych i wysokich technologii.


Блог

Возврат к списку

Добавить комментарий


Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Защита от автоматических сообщений