Jak odzyskać dług: porady dla początkującego biznesmena

Jak odzyskać dług: porady dla początkującego biznesmena

Nie jest tajemnicą, że działalność gospodarcza wiąże się z pewnym ryzykiem, w tym z ryzykiem nieotrzymania zapłaty, prościej mówiąc pieniędzy (np. niezapłacenie za dostarczony towar, świadczoną usługę albo wykonaną pracę). W takich okolicznościach pojawia się potrzeba podjęcia środków w celu windykacji długów.

Najprostszym sposobem jest zadzwonić do pracowników dłużnika i zażądać spłaty długu, a także dowiedzieć się jaka jest jego przyczyna i termin spłaty. Najlepiej potwierdzić zgodę na spłatę długu w określonym terminie w formie pisemnej, bo to znacznie ułatwi późniejsze odzyskanie długu.

Jednak w praktyce ustna umowa dotycząca spłaty długu rzadko jest skuteczna. Dlatego kolejnym krokiem jest przygotowanie i skierowanie roszczenia. Zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białoruś postępowanie w sprawie roszczenia o rozstrzygnięcie sporu między podmiotami prawnymi jest obowiązkowe. Roszczenie musi spełniać określone wymagania, w tym powinno być wysłane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Całkowity czas rozpatrzenia roszczenia wynosi 1 miesiąc. Należy pamiętać, że prawo pozwala na zaznaczenie w umowie krótszego okresu do rozpatrzenia roszczenia (np.5 dni roboczych). Może się zdarzyć, że roszczenie pozostanie bez odpowiedzi, ale nie jest to przeszkodą w skierowaniu sprawy do sądu. Tak więc, jeśli pisemne roszczenie i negocjacje ustne nie przyniosły rezultatów należy zwrócić się do notariusza lub sądu.

Należy zwrócić się do notariusza po tytuł egzekucyjny w przypadku kiedy wszystkie niezbędne dokumenty zostały wykonane prawidłowo i te dokumenty potwierdzają bezsporność żądania długu oraz że dłużnik z tym się zgadza, np. kiedy jest prawidlowo wykonany akt sprawdzania podpisany przez osoby uprawnione i potwierdzony pieczęcią.

Jeśli z dokumentami coś jest nie tak, np. nie przepilnowali Państwo aby dłużnik podpisał i oddał egzemplarz umowy, to lepiej od razu przygotować się do sprawy sądowej. Należy pamiętać, że sąd może być zarówno państwowym jak i niepaństwowym zwanym też arbitraż. Do arbitrażu należy się zgłosić w przypadku kiedy strony to uzgodniły, zaznaczyły ten warunek w umowie i zrobiły to w prawidłowy sposób. Każdy taki sąd ma własne zasady rozpatzrenia, z którymi należy się zapoznać przed sporządzeniem odpowiedniego dokumentu proceduralnego. Jeżeli sprawa się toczy w sądzie państwowym, to w tym przypadku należy poprawnie określić rodzaj postępowania egzekucyjnego: nakaz czy spór sądowy. W sytuacji z nakazem roszczenie zostanie rozpatrzone w krótkim czasie i bez wezwania stron z niewielką opłatą rejestracyjną, jednak na takie postępowanie powinny być odpowiednie przyczyny, np. roszczenie zostało zaakceptowane (nie jest kwestionowane), ale nie jest spełniane. To może być odpowiedź na roszczenie, z której wynika że organizacja zgadza się z wielkością długu ale na razie nie może jego spłacić ponieważ ich właśni dłużnicy nie płacą w terminie ...).

Jeżeli jednak w odpowiedzi na roszczenie dłużnik się nie zgodził z podstawą oraz wielkością długu, to pozostaje tylko jedna opcja: zgłosić się do sądu z pozewem i przygotować się do długiej sprawy sądowej, ponieważ najprawdopodobniej dłużnik będzie w każdy sposób próbował przedłużyć proces. Nie powinniśmy również zapominać, że powód ma prawo zażądać nie tylko zwrotu długu głównego, ale także odsetek i procentów za korzystanie nie swoimi pieniędzmi.

Uzyskanie nakazu sądowego oraz jego wejście w życie to w rzeczywistości tylko połowa sukcesu, dlatego że ważne jest zbudować odpowiedznie relacje z komornikiem w postępowaniu egzekucyjnym. Jeśli w postępowaniu egzekucyjnym pieniędzy nie udało się odzyskać należy zgłosić się do sądu z oświadczeniem wierzyciela o upadłość dłużnika, a następnie złożyć oświadczenie do menedżerów kryzysowych o nałożenie odpowiedzialności zastępczej osób odpowiedzialnych za upadłość dłużnika.


Блог

Возврат к списку

Добавить комментарий


Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Защита от автоматических сообщений