Уважаемые пользователи сайта! С 14 по 21 октября 2019 включительно будет осуществляться перевод сайта на новую платформу. В этот период сервисы на сайте будут недоступны.

Ukranian

Адвокатура в Республіці Білорусь представляє собою правовий інститут, покликаний здійснювати професійну правозахисну діяльність, надавати кваліфіковану юридичну допомогу громадянам та юридичним особам, всім, хто цього потребує. Адвокати беруть участь в роз'ясненні законодавства і правовому вихованні населення. Всією своєю діяльностю адвокатура служить принципам законності, справедливості та гуманізму.

Одним із конституційних досягнень останніх років в Білорусі, як і в інших країнах демократичної орієнтації, стало закріплення в Основному законі положення про те, що «Кожен має право на юридичну допомогу для здійснення і захисту прав і свобод, в тому числі право користуватися в будь-який момент допомогою адвокатів та інших своїх представників в суді, інших державних органах, органах місцевого управління, на підприємствах, в установах, організаціях, громадських об'єднаннях і у відносинах з посадовими особами і громадянами. У випадках, передбачених законом, юридична допомога надається за рахунок державних коштів. Протидія наданню правової допомоги в Республіці Білорусь забороняється» (ст. 62).

Будучи інститутом громадянського суспільства, адвокатура має разом з тим публічно-правовий статус. Здійснювані нею професійний кримінальний захист і цивільно-правове представництво - складові частини системи правосуддя. Тому розвиток білоруської адвокатури тісно пов'язан з історією судоустрою і судочинства, всієї державно-правовою системою, соціальним процесом в цілому.

Адвокати Білоруської республіканської колегії адвокатів надають професійну юридичну допомогу як громадянам Республіки Білорусь, так і громадянам інших держав на території Республіки Білорусь. До уваги іноземних громадян ми пропонуємо реєстр адвокатів, які володіють українською мовою.